Dzień Pracownika Komunalnego w MPEC Konin

 24 maja w MPEC Konin Sp. z o.o.  pracownicy  świętowali Dzień Pracownika Komunalnego. 

Sprawozdanie z wyników gospodarczych  i plany na przyszłość przedstawił Prezes MPEC Konin – Stanisław Jarecki. 

Gratulacje  dla pracowników i Zarządu Spółki złożył  Przewodniczący KZZC – Lech Hemmerling

Wśród licznych  zaproszonych gości byli posłowie i Prezydent Miasta Konina .