Jubileusz Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie”

 

Gala Jubileuszowa

Izba Gospodarcza „Energetyka Cieplna” – której następcą prawnym jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie – została, na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, powołana do życia przez przedsiębiorstwa ciepłownicze i zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym dla m. ST. Warszawa 8 kwietnia 1994r. 
W roku bieżącym  samorząd obchodzi jubileusz XXV-lecia funkcjonowania.Z tej okazji w dniu 16 maja 2019 r., w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie, w godzinach wieczornych odbyła się Gala Jubileuszowa. 

Wśród wielu zaproszonych gości był Lech Hemmerling Przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników.