Obradował Zarząd Główny KZZC

 W dniu 4 czerwca 2019r. w Bydgoszczy obradował Zarząd Głowny z udziałem Krajowej Komisji Rewizyjnej. Było to pierwsze spotkanie organów statutowych po XI Kongresie KZZC. 

1. Dokonano wyboru wiceprzewodniczących KZZC oraz Sekretarza KZZC. 

2. Z uwagi na nowy skład osobowy Zarządu Głównego podjęto niezbędne  uchwały  usprawniające funkcjonowanie Zarządu Głównego. 

3. Zatwierdzono plan pracy Zarządu Głównego na 2019r. 

4. Omówiono program i zatwierzono skład osobowy Zespołu Organizacyjnego  XXV jubileuszowej Spartakiady Ciepłowników – Funka 2019.