Seminarium dla SIP i Przewodniczących

W dniach 13 – 15 listopada 2019r. w Bydgoszczy odbyło się kolejne seminarium w ramach Akademii Społecxznego Inspektora Pracy działająca przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy. 

W seminarium uczestniczyli społeczni inspektorzy pracy , przewodniczący i członkowie   zarządów zoz / moz. Omawiane zagadnienia to : SIP w zakładzie pracy i nowelizacja ustawy o związkach zawodowych.

Uczzestnicy seminarium otrzymali  Dyplomy Akademii SIP .