Spotkanie z Wiceprzewodniczącą OPZZ

W dniu 14 listopada 2019r w Bydgoszczy  odbyło się spotkanie Wiceprzewodniczącej OPZZ Barbary Popielarz z Przewodniczącymi ZOZ / MOZ Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników.

Spotkanie  dotyczyło omówieniu atualnych działań OPZZ oraz funkcjonowania Rady Dzialogu Społecznego.  Koleżanka Popielarz wskazywała na  potrzebę akwizacji wszystkich członków w realizację programu OPZZ,  wspieranie inicjatyw i ich nagłaśnianie. Tylko  stała aktywność w zakładach pracy wzmacnia pozycje związków .

Było to już  kolejne spotkanie ciepłowników z Koleżanką Wiceprzewodniczącą OPZZ.