Szkolenie SIP w Bydgoszczy

 W dniach 4 – 6 czerwca 2019r. w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja szkolenia Społecznych  Inspektorów Pracy i działaczy związkowych w ramach Akademii Społecznego Inspektora Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy. 

Wykładowcy – inspektorzy pracy i radcy prawni omawiali zagadnienia funkcjonowania społecznej inpekcji pracy , przepisy RODO  a także  prezentowali aktualne orzecznictwo  z zakresu prawa pracy i prawa związkowego.  

          

Ważnym zagadnieniem szkolenia był wykład eksperta Pracowniczych Progrmów Kapitalowych. Wykład wywołał duże zainteresowanie słuchaczy.