Szkolenie SIP

 W dniu 4 kwietnia 2019r.  w siedzibie KZZC odbyło się szkolenie społecznych inspektorów pracy . Szkolenie dotyczyło prawa pracy i bezpiecznych warunków pracy i humanizacji pracy .  Podczas szkolenia uczestnicy  dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie  przestrzegania prawa pracy w swoich zakładach pracy. 

Ustalono , że kolejne szkolenie odbędzie się w miesiącu czerwcu br.  Poświęcone będzie współpracy Społecznej Inspekcji Pracy z Okręgowymi Inspektoratami Pracy.