XI Kongres KZZC

 

W dniu 4 kwietnia 2019r. w Bydgoszczy odbył się XI Kongres Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników.

Na ogólną ilość 103  Delegatów w obradach wzięło udział 81 Delegatów ,  co stanowi 79 procent wszystkich  Delegatów .

 

Wśród zaproszonych gości byli :

 

1, Jerzy   BRAUN – HONOROWY CZŁONEK  Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników,

2.Barbara Popielarz – Wiceprzewodnicząca OPZZ,

3.Harald Matuszewski – Szef struktury wojewódzkiej OPZZ W Bydgoszczy.

 

1.     Cześć uroczysta – wręczenie odznaczeń związkowych – OPZZ i KZZC.

2.     Część statutowa – obrady XI Kongresu.

 

Kongres Wybrał  nowe władze statutowe tj.

 

Przewodniczącego KZZC – Lecha Hemmerlinga

 

Członków Zarządu Głównego

 

Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej – Sławomira Kawczyńskiego

 

Krajową Komisję Rewizyjną

 

3. XI Kongres przyjął jednogłośnie Deklarację Programową na kadencję  2018 – 2022.