Obrady Zarządu Głównego

W dniu 27 lutego 2020r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego i Krajowej Komisji Rewizyjenj.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjej  uczcili  minutą ciszy  pamięć długoletniego i zasłużonego członka  Kolegi Czesława Góździa z Kołobrzegu.

Tematem posiedzenia było :

1. Zapoznanie się z wynikami kontroli KKR.
2. Rekomendacja  Preliminarza na 2020r. na zebranie Delegatów KZZC.
3. Omówienie aktualnej sytuacji  i  ustalenie tematyki  planowanego  szkolenia  w ramach Alkademii SIP dla przewodniczących ZOZ /MOZ, społecznych inspektorów pracy .

Zarząd Główny zaapelował  o szczególną ostrożność i zachowanie  higieny w obliczu rozprzestrzeniania się  koronowirusa.