Ostatnie pożegnanie

Odeszłaś tak nagle, pozostawiając smutek i wielki żal…

W naszych sercach trwać będziesz na zawsze”

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 października 2020 r. zmarła nasza koleżanka. Zasłużona działaczka naszego Związku.

Ś.P. Mariola Kaczmarek

wszystkim bliskim wyrazy najgłębszego współczucia składa

   w imieniu Zarządu  Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników                            

  Lech Hemmerling – Przewodniczący