Posiedzenie Rady OPZZ

W załączeniu   przesyłam  Stanowisko  Rady OPZZ z dnia 17.06.2020 r. w sprawie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

 Jako członek Rady OPZZ  wniosłem również propozycje i uwagi   dotyczące tarczy 1.0 ( nowy art. 6g prawa energetycznego, ) oraz 4.0 ( praca zdalna, wypowiedzenia ZUZP i  kontrowersyjne przepisy zawarte są w art. 15 zzzzzo i art. 15 zzzzzzp ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które znalazły swoje odzwierciedlenie w stanowisku Rady .

Pozdrawiam

 Lech Hemmerling

Przewodniczący KZZC

stanowisko Rady OPZZ z 17 06 20r w sprawie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 (2)