Spór zbiorowy w Węglokoks Energia Ruda Śl.

 KZZC MOZ Ruda Śląska oraz dwa inne związki zawodowe działające w Węglokoksie Energia podjęły decyzję o wszczęciu od czwartku 30 stycznia br. sporu zbiorowego z  

Zarządem Grupy Kapitałowej.

Jest to efekt fiaska kolejnej rundy rozmów płacowych, która odbyła się 29 stycznia br.

 Głównym postulatem jest podwyżka płac zasadniczych we wszystkich spółkach grupy o 500 zł brutto. Podyktowane to jest faktem, że podwyżki w dwóch poprzednich latach były symboliczne, tymczasem koszty utrzymania stale rosną, a jednocześnie wysokość zarobków  w GK Weglokoks Energia w  stosunku do średniej płacy w kraju cały czas spada.

 Pracownicy odczuwają to w swoich portfelach, więc rośnie presja płacowa.

Kolejna tura rozmów odbędzie się 18 lutego br.
W skład Grupy Węglokoks Energia wchodzą trzy spółki: WE NSE w Brzeszczach, WE ZCP w Rudzie Śląskiej i WE ZUT w Rudzie Śląskiej. Wraz z centralą WE Grupa zatrudnia ok. 550 pracowników.

  Opracował: Andrzej Kulczyk – Przewodniczący MOZ