Zarząd Główny

W dniu 26 listopada 2020r. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Głównego   z udziałem Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Przedmiotem obrad było zalecenie  dla wszystkich  zakładowych organizacji ścisłe przestrzeganie  obostrzeń sanitarnych w pracy związkowej. Wskazano potrzebę zdalnego korzystania w pracy związkowej ( zebrania organów statutowych ).