Zebranie Delegatów

10 września 2020r. odbyło się  Zebranie  Delegatów.

Tematem posiedzenia było:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r.

Udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu za 2019r.

Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na 2020r.