Zebranie w Gdyni

Komunikat

I.  W dniu 1 czerwca 2020 r. w Klubie Seniora OPEC odbyło się posiedzenie Prezydium  w poszerzonym składzie  Zakładowej Organizacji Związkowej Ciepłowników .

W spotkaniu wziął udział Przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników Lech Hemmerling.

Tematem spotkania było omówienie spraw dotyczących  nowego ZUZP.

Zebrani po dyskusji podjęli następujące decyzje :

1. Zaakceptowano Porozumienie w sprawie  wspólnej reprezentacji związkowej.

2. Zgodnie z par. 4 pkt. 2 Porozumienia  tryb konsultacji  stanowisk, opinie odbywać będziemy drogą elektroniczną (e-maile ).

 

II . Po spotkaniu Prezydium w siedzibie naszego związku odbyło się spotkanie Przewodniczącego KZZC  z Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

Omówiono wszelkie sprawy dot. negocjacji ZUZP.

Przewodniczący – Wojciech Litewski zaproponował spotkanie na szczeblu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”  i  Zarządu Głównego KZZC z udziałem  Teresy Rohde-Sitarz i Wojciecha Litewskiego.