Zebranie w ZOZ Gdynia

W dniu 16.11.2012  odbyło się coroczne  zebranie delegatów Zakładowej Organizacji  Zwiazkowej w OPEC Gdynia.
     W spotkaniu uczestniczyli  m.in. Dyrektor Finansowy Jerzy Łuć , Przewodniczący  KZZC – Lech Hemmerling oraz delegacji  ZOZ.
      Po odczytaniu przez Przewodniczącą  Teresę Rohde-Sitarz sprawozdania z rocznej działalności Zarządu ZOZ nastąpiła miła uroczystość powiązana z XXX leciem KZZC – wręczenie odznak " Zasłużony działacz KZZC". 
    
Otrzymali je: Marian Cirocki, Adam Górniak, Tomasz Janiszewski, Teresa Kosowska, Grzegorz Kozłowski, Jerzy Kruppa, Krzysztof Lenart,  Danuta Musiela, Edmund Nocuń, Maria Paruch, Grażyna Tobolska, Piotr Witkowski, Janusz Wojewski.

Odznaki wręczał Przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników.