Partycypacja pracownicza

Partycypacja pracownicza jest szansą na rozwój firm i skutecznym narzędziem przeciwdziałania kryzysom i konfliktom w przedsiębiorstwach.

Nie ma prawdziwej demokracji bez udziału pracowników w zarządzaniu firmami na poziomie zarządu i rady nadzorczej.

Udział przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych i zarządach spółek jest normą prawną  w większości państw Unii Europejskiej i dotyczy zarówno publicznych jak i prywatnych podmiotów.

W Polsce partycypacja pracownicza ograniczona jest do grupy skomercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych, powstałych na gruncie ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, co nie odpowiada wyzwaniom globalizacji i potrzebom współczesnych przedsiębiorstw.