Majowe posiedzenie Zarządu Głównego

W dniu 7 maja 2012 r.  w Bydgoszczy obradował Zarząd Główny.
Członkowie podjęli szereg uchwał w tym o wystapieniu z Federacji ZZPGKiT oraz bezpośredniej przynależności do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.