Prawo pracy

Zwolnienia grupowe
Powyższe zagadnienie reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (uzg). Ustawa ta ma szczególną pozycję z systemie prawa pracy, bowiem jako lex specialis przełamuje szczególne zasady ochrony stosunku pracy działaczy związkowych czy społecznych inspektorów pracy na co wskazano wcześniej.   1….