Obrady Zarządu Głównego w Malborku

W dniu 1 czerwca 2012 r. w Malborku obradował Zarząd Główny. Podjęte uchwały zostały przesłane go organizacji związkowych.

      W dniu 2 czerwca  związkowcy z Malborka byli organizatorami festynu województwa warmińsko-mazurskiego, w którym członkowie Zarządu Głównego brali udział.