Odznaczenia dla członków ZOZ Gdynia

W dniu 5 października 2012 r. w siedzibie OPEC Gdynia odbyło się uroczyste zebranie członków ZOZ Gdynia. Okazję stanowiło przyznanie gdyńskim związkowcom odznaczeń.

     Leszek Jachowicz
został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Medalem "Za długoletnią służbę".
     
     Honorowe odznaki "Za zasługi dla energetyki" otrzymali
– Ryszard Chojke, Tomasz Wawrzyniak i Henryk Teclaw.
    
     W spotkaniu organizowanym przez Przewodniczącą ZOZ Gdynia Teresę Rohde-Sitarz uczestniczyli Prezes oraz Zarząd OPEC oraz Przewodniczący KZZC
Lech Hemmerling.