W dniu 20 lutego 2012 r. w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego.
    Członkowie ZG przyjęli informację i sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli za 2011 r. jak również zarekomendowali delegatom preliminarz na 2012 r. 
   Ponadto podjęto uchwały 
w sprawie zwołania zebrania sprawozdawczego Delegatów  KZZC, w sprawie porządku, regulaminu obrad i Prezydium zebrania sprawozdawczego oraz w sprawie zmiany  składki członkowskiej na rzecz Federacji .