Spotkanie w Katowicach

W dniu 24 października 2012 r. w siedzibie Tauron Ciepło S.A. Katowice odbyło się szkolenie przewodniczących zakładowych organizacji związkowych z woj. śląskiego.
    Tematem szkolenia prowadzonego przez Inspektor OIP w Katowicach Annę Łyp było tworzenie i funkcjonowanie międzyzakładowych organizacji związkowych. Omówiono także bieżacą tematykę związkową.
    W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący KZZC Lech Hemmerling i Wiceprzewodnicząca Grażyna Kochel. Gospodarzem spotkania była Przewodnicząca ZOZ Katowice Danuta Jendrysik-Karolak.