Spotkanie z Główną Inspektor Pracy

W dniu 23 października 2012 r. w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa KZZC z Główną Inspektor Pracy Iwoną Hickiewicz.

W spotkaniu uczestniczyli  Zastępcy GIP Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając.

 

Główna Inspektor omówiła problemy związane ze stanem przestrzegania prawa pracy oraz przedstawiła efekty działań PIP na podstawie sprawozdania za ubiegły rok.

 

Miłym akcentem spotkania było wręczenie Lechowi Hemmerlingowi Honorowej Odznaki „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”.