Szkolenie w Olsztynie

W dniu 4 października 2012 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie odbyło się spotkanie, połączone ze szkolenien, przewodniczących zakładowych organizacji związkowych z woj. warmińsko-mazurskiego.
Szkolenie, dotyczące zgadnień prawa pracy i prawa związkowego, prowadzili isnpektorzy OIP.
Organizatorem był członek ZG KZZC Jan Szurma. Uczestniczył Przewodniczący KZZC
Lech Hemmerling.