Klauzula

  

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez KZZC                                      

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników w siedzibą w Bydgoszczy  (85-222) przy ul. A.Czartoryskiego 13 KRS 0000183979 NIP: 967-09-36-010, REGON: 090521223, e-mail: biuro@kzzc.pl, tel. 0 52 327-82-21 zwane dalej KZZC.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań statutowych KZZC, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt 2.

4. W związku z przetwarzaniem przez KZZC Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

·         prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,

·         prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

·         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 

5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: biuro@kzzc.pl lub pisemnie pocztą, na adres wskazany w pkt 1. Informujemy, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy i usług świadczonych przez KZZC, a także z praw związanych z przynależnością do KZZC.

 

Lech Hemmerling

Przewodniczący KZZC