Polityka czystego biurka

 Polityka czystego biurka 


Polityka czystego biurka jest elementem polityki bezpieczeństwa danych  i obowiązuje wszystkich pracowników w tym związki zawodowe.
Związek zawodowy  jest zobowiązany do przestrzegania  następujących wytycznych:

1. Dokumenty związkowe zawierające informacje podlegające ochronie, powinny być przechowywane  na biurku w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
2. Dokumenty powinny być na biurku wyłącznie te , na których w danym momencie praujemy, a po zakończeniu pracy z nimi należy je schować do zamykanej na klucz szafy lub szuflady.
3.Dokumenty, które są niepotrzebne, należy zarchiwizować lub zniszczyć w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, na przykład w niszczarce.
4.Na biurku nie można przechowywać  jedzenia oraz napojów.
5.Opuszczjąc stanowisko pracy przy komputerze, należy zabezpieczyć go hasłem w celu uniemożliwienia skorzystania z niego osobom postronnym.
6. Ekran komputera powinien być ustawiony w sposób niewidoczny dla osób postronnych.