RODO – zmiany 4 maja 2019r.

  RODO wchodzi w całości. Są zmiany w ponad 160 ustawach

 

W sobotę 4 maja w życie wszedł pakiet zmian legislacyjnych, w pełni dostosowujących polskie regulacje do wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

W sobotę 4 maja weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy dotyczące RODO. Dzięki nim polskie prawo w pełni dostosowuje sie do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Jak przypomina Ministerstwo Cyfryzacji, pakiet zmian, który został uchwalony 21 lutego, zmienia aż 162 polskie akty prawne.

– Polska jest jednym z pierwszych krajów w Unii Europejskiej, który zdołał w pełni dostosować krajowe ramy prawne do zapisów rozporządzenia (RODO) – zauważa minister cyfryzacji Marek Zagórski.

RODO – zmiany

Resort informuje, że ustawa zawiera pakiet uprawnień wzmacniających ochronę prywatności i gwarantujących dostęp do interesujących go danych.

Co się zmieni?

– obywatel będzie miał np. możliwość uzyskania szczegółowych informacji o celach przetwarzania jego danych przez instytucje finansowe i sposobie ich wykorzystania (w tym prawo do uzyskania wyjaśnienia, na jakiej podstawie bank podjął decyzję o odmowie udzielenia kredytu);

– pacjent będzie miał dostęp do pełnej dokumentacji medycznej (pierwszą kopię dokumentów dostanie bezpłatnie);

– ustawa zmienia również zapisów Kodeksu Pracy, chroniąc pracowników przed zbędnym – w świetle wykonywanych przez nich zadań – monitoringiem oraz dając im prawo do odmowy podania informacji, które nie są niezbędne z punktu widzenia określonych w umowie o pracę obowiązków;

– obywatel w każdej interakcji z pracodawcą, firmą czy urzędem ma zagwarantowaneprawo do informacji o tym, kto jest administratorem jego danych oraz jakim podmiotom jego dane są powierzane i jaki jest zakres przetwarzania danych.

– przedsiębiorcy zyskują m.in. ochronę przed tzw. "oszustwami na RODO" (próby wyłudzeń czy wymuszenia zamówienia zbędnej usługi związanej z RODO będą traktowane, jako przestępstwa.