Rady Wojewódzkie OPZZ

Rada OPZZ Województwa Podlaskiego
15-082 BIAŁYSTOK, ul. Świętojańska 12, lok 309
tel. 085 874 98 37, e-mail:
bialystok@opzz.org.pl
Przewodniczący: IRENEUSZ WIŚNIEWSKI 

 

Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego
85-222 BYDGOSZCZ, ul. Czartoryskiego 13
tel./fax. 052 322 59 06, e-mail:
bydgoszcz@opzz.org.pl
Przewodniczący: HARALD MATUSZEWSKI

 

Rada OPZZ Województwa Pomorskiego
80-803 GDAŃSK, ul. Nowe Ogrody 35
tel. 058 302 02 11, fax. 058 306 40 73, e-mail:
gdansk@opzz.org.pl
Przewodniczący: KAZIMIERZ SCHREIBER

 

Rada OPZZ Województwa Śląskiego
40-950 KATOWICE, Plac Grunwaldzki 8/10, p. 414
tel./fax. 032 255 38 39, e-mail:
katowice@opzz.org.pl
Przewodniczący: HENRYK MOSKWA

 

Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego
25-520 KIELCE, ul. Targowa 18 pok. 503
tel./fax: 041 368 06 65, e-mail:
kielce@opzz.org.pl
Przewodniczący: ELŻBIETA DROGOSZ

 

Rada OPZZ Województwa Małopolskiego
30-018 KRAKóW, Al. Słowackiego 48, III piętro
tel./fax. 012 633 80 75, e-mail:
krakow@opzz.org.pl
Przewodniczący: JóZEF KRóL

 

Rada OPZZ Województwa Lubelskiego
20-128 LUBLIN, ul. Lwowska 6
tel./fax. 081 532 89 56, e-mail:
lublin@opzz.org.pl
Przewodniczący: WIESŁAWA JANCZAK

 

Rada OPZZ Województwa Łódzkiego
90-047 ŁóDŹ, Pl. Zwycięstwa 13
tel./fax. 042 674 46 30, tel. 042 676 15 98, e-mail:
lodz@opzz.org.pl
 Przewodnicząca: MAGDALENA MICHALSKA

 

Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-104 OLSZTYN, ul. 11 Listopada 4
tel./fax. 089 527 59 82, e-mail:
olsztyn@opzz.org.pl
Przewodniczący: JAROSŁAW SZUNEJKO

 

Rada OPZZ Województwa Opolskiego
45-066 OPOLE, ul. Reymonta 16
tel. 077 453 83 37, fax. 077 453 62 77, 077 454 25 28, e-mail:
opole@opzz.org.pl
Przewodniczący: SEBASTIAN KOĆWIN

 

Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego
61-751 POZNAŃ, ul. Bóżnicza 11 C
tel. 061 855-46-41, tel./fax. 061 853 19 00, e-mail:
poznan@opzz.org.pl
Przewodniczący: BOLESŁAW STANIKOWSKI

 

Rada OPZZ Województwa Podkarpackiego
35-310 RZESZóW, ul.
Cegielniana 38
tel./fax. 017 852 99 91, 017 852 57 62, e-mail:
opzz.rzeszow@poczta.onet.pl
Przewodniczący: JAN SIERŻĘGA

 

Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego
70-402 SZCZECIN, ul. Kaszubska 57
tel. 091 434 24 48, fax. 091 433 57 02, e-mail:
szczecin@opzz.org.pl
Strona www:
http://www.it-opzz.org.pl/web/rada-opzz-wojewodztwa-zachodniopomorskiego/home
Przewodniczący: GERHARD KULIGOWSKI

 

Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego
00-924 WARSZAWA, ul. Kopernika 36/40
tel. 022 551 56 36 do 38, fax: 022 551 56 39, kom. 722 190 104, e-mail:
warszawa@opzz.org.pl
Przewodniczący: JERZY WIŚNIEWSKI

 

Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego
50-413 WROCŁAW, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9
tel. 071 780 92 42, e-mail:
wroclaw@opzz.org.pl
www:
http://www.opzz-wroclaw.org.pl
Przewodniczący: ANDRZEJ OTRĘBA

 

Rada OPZZ Województwa Lubuskiego
65-036 ZIELONA GóRA, ul. Wyspiańskiego 13
tel./fax. 068 325 46 96, e-mail:
zielonagora@opzz.org.pl
Przewodnicząca: MONIKA BOCIAN